Muzeulrms.ro

Descrierea proiectului

Muzeul Municipal Râmnicu-Sărat s-a dezvoltat ca urmare a aproape jumătate de secol de evoluţii şi acumulări de patrimoniu muzeal în clădirea fostei Staretii  apartinand Mânastirii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric de secolul XIX, aflat pe Lista Monumentelor Istorice, emisă prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004, la poziţia BZ–II–m–A-02463.03. Instituţia cuprinde 5 secţii, care s-au dezvoltat prin achiziţii modeste şi prin donaţii.

Detaliile proiectului

WebDesign

Softuri folosite

  • Dreamweaver
  • Fireworks
  • Wordpress

Distribuire